ARCANA uzyskuje certyfikat środowiskowy ISO 14001

ARCANA, w swojej strategii ciągłego doskonalenia i minimalizacji wpływu na środowisko swoich działań i produktów, uzyskała niedawno międzynarodowy certyfikat ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego swoich centrów produkcyjnych, logistycznych i administracyjnych. Certyfikat ten jest dodany do wcześniej uzyskanego certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001.

ARCANA uzyskuje certyfikat środowiskowy ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 potwierdza skuteczność Systemu Zarządzania Środowiskowego ARCANA i gwarantuje osobom trzecim dobre praktyki organizacji w zakresie zużycia surowców i energii, gospodarki odpadami, emisji do atmosfery czy potencjalnego wpływu na glebę i środowisko.

Oprócz tego certyfikatu, ARCANA posiada Deklarację Środowiskową Produktu (eko-etykieta typu III wg UNE-EN ISO 14025:2010) dla szerokiej gamy produktów, będąc pionierem w branży od 2010 roku w uzyskiwaniu tego typu eko -oznakowanie płytek ceramicznych.

Możesz pobrać nowy certyfikat ISO 14001 w sekcji Atesty Jakości firmy.