Arcana Tiles
header image

Arcana Cerámica prezentuje Deklarację Środowiskową Produktu (EPD)

Arcana Cerámica wprowadza Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD) dla swojej gamy płytek porcelanowych i ceramicznych płytek ściennych, pod pieczęcią AENOR globalne EPD, która jest zgodna z międzynarodową normą UNE-EN ISO 14025.

1

Deklaracja Środowiskowa Produktu to dobrowolny system oznakowania ekologicznego, wykorzystujący ekoetykiety Typu III, zgodne z normami ISO 14025 i ISO 21930, które w przejrzysty i weryfikowalny sposób ujawniają informacje dotyczące wpływu produktu na środowisko. Informacje te opierają się na wyczerpującej analizie cyklu życia produktu, od momentu produkcji do końca jego okresu użytkowania.

2
3

EPD dostarczają szczegółowych ilościowych, kontrastowych i obiektywnych informacji dotyczących kwestii środowiskowych, takich jak zużycie zasobów naturalnych (woda, energia i odnawialne źródła energii), potencjalny wpływ na globalne ocieplenie lub tworzenie produktów odpadowych. Jako takie, EPD jest narzędziem, które dostarcza istotnych informacji odpowiednim rynkom i profesjonalistom, z coraz większą wrażliwością na wpływ na środowisko. Umożliwiają porównania i wybór produktów w oparciu o ten czynnik, co daje możliwość realizacji bardziej zrównoważonych projektów budowlanych.

Certyfikaty do pobrania: Global EPD