Arcana Cerámica prezentuje Deklarację Środowiskową Produktu (EPD)

Arcana Cerámica wprowadza Deklaracje Środowiskowe Produktu (EPD) dla swojej gamy płytek porcelanowych i ceramicznych płytek ściennych, pod pieczęcią AENOR globalne EPD, która jest zgodna z międzynarodową normą UNE-EN ISO 14025.

1

Deklaracja Środowiskowa Produktu to dobrowolny system oznakowania ekologicznego, wykorzystujący ekoetykiety Typu III, zgodne z normami ISO 14025 i ISO 21930, które w przejrzysty i weryfikowalny sposób ujawniają informacje dotyczące wpływu produktu na środowisko. Informacje te opierają się na wyczerpującej analizie cyklu życia produktu, od momentu produkcji do końca jego okresu użytkowania.

EPD dostarczają szczegółowych ilościowych, kontrastowych i obiektywnych informacji dotyczących kwestii środowiskowych, takich jak zużycie zasobów naturalnych (woda, energia i odnawialne źródła energii), potencjalny wpływ na globalne ocieplenie lub tworzenie produktów odpadowych. Jako takie, EPD jest narzędziem, które dostarcza istotnych informacji odpowiednim rynkom i profesjonalistom, z coraz większą wrażliwością na wpływ na środowisko. Umożliwiają porównania i wybór produktów w oparciu o ten czynnik, co daje możliwość realizacji bardziej zrównoważonych projektów budowlanych.

Certyfikaty do pobrania: Global EPD