Arcana Tiles
header image

Atesty Jakości

Specyfikacje techniczne są ważne tylko dla produktów klasyfikowanych w pierwszej jakości. W konsekwencji wszelkie niezgodności z tymi standardami w odniesieniu do wszystkich innych typów handlowych nie są uważane za podstawę do reklamacji.

ARCANA CERAMICA S.A. nie przyjmuje żadnych roszczeń w odniesieniu do płytek, które nie zostały wyłożone i / lub konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Dane Techniczne
Proces produkcjiJednokrotnie wypalane UNE-EN 14411
Opis Fizyczny
Wymiar20x20 cm.
(7,9x7,9 in)
31,6x31,6 cm.
(12,4x12,4 in)
41x41 cm.
(16,1x16,1 in)
Grubość (mm)8910
Długość, szerokość, grubość, prostoliniowość boku, prostopadłość, płaskośćSpełnia wymagania mające zastosowanie do każdego modelu jak określono
w normie UNE·EN 14411 dla grupy BI-b
UNE EN ISO 10545
Część 2
Wchłanianie wodyE< 3 %UNE EN ISO 10545
Część 3
Odporność na zgięcie N/sq. mm. i
odporność na złamania
 > 30
> 1100
UNE EN ISO 10545
Część 4
Odporność na ścieranie powierzchni
(glazura)
W zależności od modeluUNE EN ISO 10545
Część 7
Liniowa rozszerzalność cieplna< 7*10 -6 / º CUNE EN ISO 10545
Część 8
Odporność na szok termicznyIt stands the testUNE EN ISO 10545
Część 9
Rozszerzenie na skutek wilgociWytrzymuje test
Odporność na pękanieWytrzymuje testUNE EN ISO 10545
Część 11
Odporność na zarysowania powierzchni (skala Mohs-a)     Minimum 4UNE EN 67-101

Właściwości chemiczne
Odporność chemiczna na:
-Domowe środki czystościTyp GAUNE EN ISO 10545
Część 13
-Sól do basenuTyp GA
-Kwasy i zasady (niskie stężenie)Minimalnie Typ GLB
-Odporność na plamyMinimalnie Typ 4UNE EN ISO 10545
Część 14
Dane Techniczne
Proces produkcjiJednokrotnie wypalaneUNE-EN 14411
Opis Fizyczny
Wymiar33,3x100 cm
(13.1x39.4 in)
32x99 cm
(12.6x39 in)
25x75 cm
(9.8x29.5 in)
20x50 cm
(7.9x19.7 in)
27x41,5 cm
(10.6x16.3 in)
20x40 cm
(7.9x15.7 in)
23x33,5 cm
(9.1x13.2 in)
20x20 cm
(7.9x7.9 in)
Grubość(mm.)1110,511109,29,17,6
Długość, szerokość, grubość, prostoliniowość boku, prostopadłość, płaskośćSpełnia wymagania mające zastosowanie do każdego modelu jak określono
in standard UNE·EN 14411 dla grupy BIII
UNE EN ISO 10545
Część 2
Wchłanianie wodyE> 10 %UNE EN ISO 10545
Część 3
Odporność na zgięcie N/sq. mm. i
odporność na złamania
 > 15
> 600
UNE EN ISO 10545
Część 4
Liniowa rozszerzalność cieplna< 7*10 -6 / º CUNE EN ISO 10545
Część 8
Odporność na szok termicznyWytrzymuje testUNE EN ISO 10545
Część 9
Odporność na pękanieWytrzymuje testUNE EN ISO 10545
Część 11
Odporność na zarysowania powierzchni (skala Mohs-a)     Minimum 3UNE EN 67-101

Właściwości chemiczne
Odporność chemiczna na:
-Domowe środki czystościType GAUNE EN ISO 10545
Część 13
-Sól do basenuType GA
-Kwasy i zasady (niskie stężenie)Minimum Type GLB
Odporność na plamyMinimum Type 4UNE EN ISO 10545
Część 14
Odporność na ścieranie powierzchni
(glazura)
W zależności od modeluUNE EN ISO 10545
Część 7
Liniowa rozszerzalność cieplna< 9*10 -6 / º CUNE EN ISO 10545
Część 8
Odporność na szok termicznyWytrzymuje testUNE EN ISO 10545
Część 9
Odporność na pękanieWytrzymuje testUNE EN ISO 10545
Część 11
Odporność na zarysowania powierzchni (skala Mohs-a) Minimum 4UNE EN 67-101
MrozoodpornośćWytrzymuje testUNE EN ISO 10545
Część 12

Właściwości chemiczne
Odporność chemiczna na:
-Domowe środki czystościType GAUNE EN ISO 10545
Część 13
-Sól do basenuType GA
-Kwasy i zasady (niskie stężenie) Minimalnie Typ GLB
Odporność na plamyMinimalnie Typ 4UNE EN ISO 10545
Część 14

Certyfikaty jakości ISO 9001