Atesty Jakości

Specyfikacje techniczne są ważne tylko dla produktów klasyfikowanych w pierwszej jakości. W konsekwencji wszelkie niezgodności z tymi standardami w odniesieniu do wszystkich innych typów handlowych nie są uważane za podstawę do reklamacji.

ARCANA CERAMICA S.A. nie przyjmuje żadnych roszczeń w odniesieniu do płytek, które nie zostały wyłożone i / lub konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Produkt o bardzo małej absorpcji wody, wysokich parametrach mechanicznych, odporności chemicznej i mrozu. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych i handlowych. Zwykle stosowanymi elementami specjalnymi są listwy przypodłogowe, stopnice i gradony.

Odporność na ścieranie powierzchni
(glazura)
W zależności od modelu UNE EN ISO 10545
Część 7
Liniowa rozszerzalność cieplna < 9*10 -6 / º C UNE EN ISO 10545
Część 8
Odporność na szok termiczny Wytrzymuje test UNE EN ISO 10545
Część 9
Odporność na pękanie Wytrzymuje test UNE EN ISO 10545
Część 11
Odporność na zarysowania powierzchni (skala Mohs-a) Minimum 4 UNE EN 67-101
Mrozoodporność Wytrzymuje test UNE EN ISO 10545
Część 12

Właściwości chemiczne
Odporność chemiczna na:
-Domowe środki czystości Type GA UNE EN ISO 10545
Część 13
-Sól do basenu Type GA
-Kwasy i zasady (niskie stężenie) Minimalnie Typ GLB
Odporność na plamy Minimalnie Typ 4 UNE EN ISO 10545
Część 14

Produkt o bardzo małej absorpcji wody, wysokich parametrach mechanicznych, odporności chemicznej i mrozu. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych i handlowych. Zwykle stosowanymi elementami specjalnymi są listwy przypodłogowe, stopnice i gradony.

Dane Techniczne
Proces produkcji Jednokrotnie wypalane UNE-EN 14411
Opis Fizyczny
Wymiar 33,3x100 cm
(13.1x39.4 in)
32x99 cm
(12.6x39 in)
25x75 cm
(9.8x29.5 in)
20x50 cm
(7.9x19.7 in)
27x41,5 cm
(10.6x16.3 in)
20x40 cm
(7.9x15.7 in)
23x33,5 cm
(9.1x13.2 in)
20x20 cm
(7.9x7.9 in)
Grubość(mm.) 11 10,5 11 10 9,2 9,1 7,6
Długość, szerokość, grubość, prostoliniowość boku, prostopadłość, płaskość Spełnia wymagania mające zastosowanie do każdego modelu jak określono
in standard UNE·EN 14411 dla grupy BIII
UNE EN ISO 10545
Część 2
Wchłanianie wody E> 10 % UNE EN ISO 10545
Część 3
Odporność na zgięcie N/sq. mm. i
odporność na złamania
 > 15
> 600
UNE EN ISO 10545
Część 4
Liniowa rozszerzalność cieplna < 7*10 -6 / º C UNE EN ISO 10545
Część 8
Odporność na szok termiczny Wytrzymuje test UNE EN ISO 10545
Część 9
Odporność na pękanie Wytrzymuje test UNE EN ISO 10545
Część 11
Odporność na zarysowania powierzchni (skala Mohs-a)      Minimum 3 UNE EN 67-101

Właściwości chemiczne
Odporność chemiczna na:
-Domowe środki czystości Type GA UNE EN ISO 10545
Część 13
-Sól do basenu Type GA
-Kwasy i zasady (niskie stężenie) Minimum Type GLB
Odporność na plamy Minimum Type 4 UNE EN ISO 10545
Część 14

"Gres" jest najczęściej używanym określeniem na prasowane na sucho, szkliwione płytki ceramiczne o małej lub średniej absorpcji wody produkowane w technologii pojedynczego wypału. Nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych i handlowych.

Dane Techniczne
Proces produkcji Jednokrotnie wypalane UNE-EN 14411
Opis Fizyczny
Wymiar 20x20 cm.
(7,9x7,9 in)
31,6x31,6 cm.
(12,4x12,4 in)
41x41 cm.
(16,1x16,1 in)
Grubość (mm) 8 9 10
Długość, szerokość, grubość, prostoliniowość boku, prostopadłość, płaskość Spełnia wymagania mające zastosowanie do każdego modelu jak określono
w normie UNE·EN 14411 dla grupy BI-b
UNE EN ISO 10545
Część 2
Wchłanianie wody E< 3 % UNE EN ISO 10545
Część 3
Odporność na zgięcie N/sq. mm. i
odporność na złamania
 > 30
> 1100
UNE EN ISO 10545
Część 4
Odporność na ścieranie powierzchni
(glazura)
W zależności od modelu UNE EN ISO 10545
Część 7
Liniowa rozszerzalność cieplna < 7*10 -6 / º C UNE EN ISO 10545
Część 8
Odporność na szok termiczny It stands the test UNE EN ISO 10545
Część 9
Rozszerzenie na skutek wilgoci Wytrzymuje test
Odporność na pękanie Wytrzymuje test UNE EN ISO 10545
Część 11
Odporność na zarysowania powierzchni (skala Mohs-a)      Minimum 4 UNE EN 67-101

Właściwości chemiczne
Odporność chemiczna na:
-Domowe środki czystości Typ GA UNE EN ISO 10545
Część 13
-Sól do basenu Typ GA
-Kwasy i zasady (niskie stężenie) Minimalnie Typ GLB
-Odporność na plamy Minimalnie Typ 4 UNE EN ISO 10545
Część 14

Certyfikaty jakości ISO

SGS-ISO14001
SGS-ISO9001
CCC China